CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NHÀ XINH - ĐỊA CHỈ: SỐ 31 - DỊCH VỤ 7 - MỖ LAO - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 0988 743 845 - EMAIL: THIETKENHAXINH.JSC@GMAIL.COM
 
Quy hoạch xây dựng đô thị là bộ môn khoa học kỹ thuật, xã hội, nhân văn, là nghệ thuật về tổ chức không gian sống cho các đô thị và các khu vực đô thị.

Nó là nghệ thuật sắp xếp tổ chức các không gian chức năng, khống chế hình thái kiến trúc trong đô thị trên cơ sở các điều tra, dự báo, tính toán sự phát triển, đặc điểm, vai trò, nhu cầu và nguồn lực của đô thị, nhằm cụ thể hóa chính sách phát triển, giảm thiểu các tác động có hại phát sinh trong quá trình đô thị hóa, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, và hướng tới sự phát triển bền vững.

Các không gian đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội đô thị cần được quy hoạch phù hợp với phát triển tổng thể kinh tế – xã hội- môi trường.

 

Do-Thi-Van-Phu.jpg

 

Những hoạt động cụ thể liên quan đến ngành quy hoạch đô thị là:

 

- Đầu tư và phát triển bất động sản: Ở đây việc đầu tư và phát triển bất động sản phải tuân theo quy luật phát triển chung của xã hội-kinh tế riêng từng khu vực cụ thể.

- Văn hóa, lối sống cộng đồng

- Chính sách quản lý và phát triển bất động sản và nhà ở

- Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho mỗi vùng, mỗi khu vực

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Phát triển và bảo tồn các di sản kiến trúc và thiên nhiên.

- Phát triển bền vững của nhân loại.

 

Bộ khung pháp lý cho các đồ án Quy hoạch đô thị ở Việt Nam gồm:

- Luật Quy hoạch Đô thị 2009.

- Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị – kèm theo Thông tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.

- Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị – kèm theo Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.

- Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị – kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.

 

Hệ thống đồ án Quy hoạch đô thị ở Việt Nam tuân theo Quy định của Luật Quy Hoạch, Nghị định 37/2010, Thông tư 10/2010/TT-BXD, về nội dung hồ sơ bản vẽ bao gồm:

- Đồ án Quy hoạch chung đô thị với tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000.

- Quy hoạch Phân Khu với tỷ lệ 1/2.000 – 1/5.000.

- Quy hoạch chi tiết với tỷ lệ 1/500.

- Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Đồ án thiết kế đô thị.

 

Các đồ án khác có liên quan gồm có:

- Quy hoạch xây dựng vùng – Theo nội dung của Nghị định 08.

- Quy hoạch xây dựng điểm dân c­ư nông thôn – thực hiện theo Quyết định 491/QĐ-TTg năm 2009 về Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành – kèm theo Thông tư 09/2010/TT-BXD quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới do Bộ Xây dựng ban hành.

- Nội dung thiết kế đô thị là một phần trong nội dung lập các đồ án Quy hoạch chi tiết trong đồ án Quy hoạch chung và đồ án Quy hoạch phân khu. Tuy nhiên trong một vài trường hợp nó có thể là một đồ án độc lập, kinh phí được tính khi Thiết kế đô thị của một số khu vực đô thị có yêu cầu phải lập thành đồ án riêng (tối đa là 60% của quy hoạch chung tương ứng) – Thông tư 17/2010/TT-BXD.

 

Cơ sở của quy hoạch đô thị là hệ thống các tiêu chuẩn và các nguyên tắc tổ chức xây dựng đô thị. Dựa vào hệ thống các nguyên tắc này, theo điều kiện thực tế và chính sách, mục tiêu phát triển ngắn hạn và dài hạn; nhóm bốn đối tượng tác động chính đến kết quả đồ án quy hoạch là: các nhà quy hoạch, các nhà quản lý, các nhà đầu tư và những người trực tiếp chịu ảnh hưởng của quy hoạch đề xuất ra các giải pháp, mục đích, thời gian và nguồn lực cụ thể để thực hiện.

Hiện nay ở Việt Nam việc lập các đồ án quy hoạch chưa được tổ chức thực hiện còn chưa theo đúng nguyên tắc do điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, năng lực chuyên môn còn hạn chế và sự can thiệp tùy tiện của nhiều tổ chức cơ quan tới quá trình lập đồ án Quy hoạch, cũng như các yếu tố khác. Khung luật pháp cho việc thực hiện quy hoạch hiện nay còn thiếu hụt trong khi công tác quản lý và thực thi quy hoạch lại khá lỏng lẻo. Các đồ án Quy hoạch hiện nay đang là công cụ cho việc hợp thức hóa một số chuyển đổi đất sai mục đích hoặc chưa đủ các cơ sở nghiên cứu đánh giá một cách chính xác và khoa học.

Việc quản lý quy hoạch phải được tiến hành thường xuyên nhằm bảo đảm mọi công trình xây dựng mới trên địa bàn được thực hiện theo đúng các yêu cầu về quy hoạch, về kiến trúc và về quản lý (xin phép, nộp thuế...), đồng thời bảo đảm xử lý theo hướng ngăn chặn từ đầu các trường hợp vi phạm - đặc biệt là cố tình vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản xã hội do phải phá bỏ tháo dỡ. Mô hình Đội Quy tắc đô thị có thể xem là tương đối phù hợp trong bối cảnh hiện nay, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sâu sát, kịp thời như vừa nêu, tất nhiên phải có sự cộng tác tích cực của các Ủy ban Nhân dân phường; thế nhưng về lâu về dài có thể tính toán thêm khả năng sáp nhập tổ chức này vào Phòng Quản lý đô thị nhằm tạo thống nhất cao hơn giữa các khâu trong quy trình quản lý quy hoạch.

 

Kts. Lương Văn Hiển

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Nhà Xinh

 

Các tin tức khác:
KHÔNG GIAN ĐẸP
Giới thiệu các ngôi nhà mẫu đẹp để gợi ý tưởng sáng tạo cho kiến trúc sư và người có nhu cầu xây nhà ...
TƯ VẤN PHONG THỦY
Theo triết lý Trung Hoa, phong thủy tạo ra sự cân bằng và hài hòa xung quanh những vật thể sống...
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NHÀ XINH
Địa Chỉ: Số 31 - Dịch Vụ 7 - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội
Điện Thoại: 0988 743 845 - 0985 059 019
Email: thietkenhaxinh.jsc@gmail.com

Thiet ke nha | Thiet ke nha dep | Thiet ke kien truc | Thiet ke noi that